Sık Sorulan Sorular

Firma Hakkında


ZEKİ BİLARDO NE ZAMAN KURULDU?

Zeki Bilardo 1979 yılında bilardo salonculuğu ile sektöre girmiştir.

ZEKİ BİLARDO HANGİ ÜLKELERE SATIŞ YAPMAKTADIR?

Zeki Bilardo Yunanistan, Belçika, Fransa, Almanya, Rusya, Arjantin, Yeni Zelanda, Çin, Mısır, Cezayir, İsrail başta olmak üzere 30′dan fazla ülkeye satış yapmaktadır.

ZEKİ BİLARDO HANGİ ŞAMPİYONALARA SPONSORLUK YAPMIŞTIR?

Zeki Bilardo, 1996 yılında Confederation Europeene de Billard (CEB)’ın düzenlediği Antalya’daki Avrupa Şampiyonası’nın tek sponsorluğunu; 1997 yılında yine CEB’in düzenlediği Çeşme’deki Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nın sponsorluğunu, 1998 yılında Union Mondiale de Billard (UMB), CEB ve Billiards Worldcup Association (BWA)’nın birleşerek düzenlediği Dünyadaki ilk bilardo şampiyonasının sponsorluğunu yapmıştır. Ayrıca Dünya Bilardo Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği sayısız resmi şampiyonaya sponsor olmuştur.

Bilardo Masaları Hakkında


LAMİNATIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzay modeli masalarımızda kullandığımız laminatın çeşitli avantajları vardır: Isıya, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Cilalı ürünlerle mukayese edildiğinde 7-8 kat daha sağlamdır ve deformasyon daha geç olduğundan görüntüsü sürekli yenidir.

UZAY MODELİNDE NEDEN METAL AYAK KULLANILMAKTADIR?

Ayakların her tarafı komple metal olduğundan, yarım metreye kadar suyun içinde bile kalsa ahşap ayaklar gibi şişme ve boya atması görülmemektedir. Ayrıca, metal ayaklar modern bir görüntüye sahiptir.

UZAY MODELİ MASALARDAKİ 12 ADET KRİKONUN FAYDALARI NELERDİR?

Masa toplam ağırlığının yükü 12 noktadan desteklenerek, masanın daha dayanıklı olması sağlanmaktadır. Ayrıca bütün bilardo masaları üç parça mermerden oluşmaktadır ve 12 adet kriko ile bu mermerler teraziye alınarak, daha hassas ayar yapılabilmektedir.

YARI MAÇ VE ORTA BOYDA 6 AYAK, PROFESYONEL MAÇ MASASINDA 8 AYAK OLMASININ YARARLARI NEDİR?

Masa toplam ağırlığının ayaklara bindireceği yük, ayak sayısının fazlalığından dolayı azalmakta, böylece masa daha dayanıklı olmaktadır. Mermerin üzerine oturtulduğu şasede zamanla oluşabilecek seyimleri önlemektedir. Ayrıca bütün bilardo masaları üç parça mermerden oluşmaktadır ve bu mermerler her ayağın içinden geçen krikolar vasıtasıyla teraziye alınır. Ayak sayısının fazla olması, krikonun daha hassas yapılabilmesini sağlamaktadır.

NEDEN KANAL SİSTEMİ YERİNE CEPLİ SİSTEM (KOVA) TERCİH EDİLMEKTEDİR?

Kanal sisteminde, kanal içerisine düşebilecek tebeşir, tebeşir kılıfı vs… gibi malzemelerden dolayı toplar takılabilmektedir. Ayrıca, toplar rayların üzerinde hareket ettiğinden dolayı ses kirliliği olmaktadır. Cepli sistemde ise oyunu aksatacak bu dezavantajlar yoktur. Ayrıca, cepli sistemde %100 kauçuk kullanıldığından toplarda deformasyon olmaz.

MASA KÜPEŞTELERİNDE NEDEN AHŞAP ÇITA YERİNE PLASTİK ÇITA KULLANILMAKTADIR?

Bant çuhalarının değişmesi gerektiği her seferde çıtalar yerinden çıkarılıp takılmaktadır. Bu işlem esnasında ahşap çıtalar zamanla deforme olmakta ve değiştirilmesi gerekmektedir. Plastik çıtalar açılı ve dört tırnaklı olduğundan çıta yuvasına zarar vermeden çıkarılıp takılabilmektedir. Ayrıca, plastik çıtalar çuhayı tam olarak sıktığından dolayı zamanla bantlarda pot yapmasını engellemektedir.

Salon İşletmeciliği Hakkında


NERELERDEN RUHSAT ALABİLİRİM?

Bilardo spor salonu ruhsatı sadece Türkiye Bilardo Federasyonu’ndan alınabilmektedir. Fakat belediyelerden alınacak kahvehane ruhsatıyla salonunuza bilardo masası da koyabilirsiniz.

BELEDİYEDEN ALINAN RUHSATLA TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONUNDAN ALINAN RUHSAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Belediyeden alınan ruhsat kahvehane ruhsatıdır ve bilardo masalarının yanı sıra kağıt oyunları, okey vb. oyunlar da salona koyulabilir ancak 18 yaş sınırlaması getirilmektedir. Federasyondan alınan ruhsatlarda ise salonlara 12 yaşın üzerinde herkes girebilirken Internet haricinde (kağıt oyunları, okey, tavla vb.) oyunlar salona koyulamamaktadır.

BİLARDO FEDERASYONUNDAN RUHSAT ALABİLMEM İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Tesis açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, açılış izni alabilmek için tesisin açılacağı ilin Gençlik ve Spor İl Başkanlığına aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile başvururlar.

GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER:

Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak olan spor dallarını belirtir dilekçe,

Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği,

Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ve güvenlik soruşturması,

İkametgah belgesi,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,

Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,

Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatınca verilecek izin belgesi,

Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

Güvenlik soruşturması ile ilgili yazışmalar İl Müdürlüklerince yapılacaktır.

Belgeler en az 4′er nüsha olarak düzenlenir.

TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER:

Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,

Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve güvenlik soruşturması,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,

Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve İl Emniyet Müdürlüğünce verilecek izin belgesi,

Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi,

Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası.

Belgeler en az 4′er nüsha olarak düzenlenir.

Bu bilgiler T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilardo Federasyonu Başkanlığı’nın “BİLARDO FEDERASYONU YÖNETMELİK VE TALİMATLAR” adlı kitapçığından alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bu kitapçığı Zeki Bilardo’dan temin edebilirsiniz.

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ NELERİ İÇERMEKTEDİR?

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

(15 EKİM 1999 – 23847 sayılı Resmi Gazete)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının arttırılması için spora bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; gerçek ve tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. ve 10. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Daire Başkanlığı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

İl Başkanlığı: İlin Valisini,

Federasyonlar: Genel Müdürlük Spor Federasyonları Başkanlıklarını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Tesis: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılan yerleri,

Kişi: Tesiste spor faaliyetlerine katılacak olanları,

Yeterlilik Belgesi: Tesiste ilgili spor dalında faaliyet yapılabilmesine dair federasyonca verilen belgeyi,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Tesis açmak için istenen belgeler

Madde 5 – Tesis açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, açılış izni alabilmek için tesisin açılacağı ilin Gençlik ve Spor İl Başkanlığına dilekçe ile başvururlar.

Dilekçelerine gerçek kişiler 6., tüzel kişiler ise 7. maddede belirtilen belgeleri eklerler.

Gerçek kişilerden istenecek belgeler

Madde 6 – Gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak olan spor dallarını belirtir dilekçe,

Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği,

Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ve güvenlik soruşturması,

İkametgah belgesi,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,

Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,

Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatınca verilecek izin belgesi,

Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

Güvenlik soruşturması ile ilgili yazışmalar İl Müdürlüklerince yapılacaktır.

Belgeler en az 4′er nüsha olarak düzenlenir.

Tüzel kişilerden istenecek belgeler

Madde 7 – Tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,

Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve güvenlik soruşturması,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,

Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve İl Emniyet Müdürlüğünce verilecek izin belgesi,

Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi,

Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası.

Belgeler en az 4′er nüsha olarak düzenlenir.

Tesisin boyutları

Madde 8 – Spor çalışmaları yapılacak tesislerin boyutları, faaliyette bulunacak spor dallarının özelliklerine göre uluslararası kurallarda öngörülen müsabaka ölçüleri esas alınarak ilgili federasyonlarca tespit edilir. Ancak, bir tesiste birden fazla spor dalında faaliyette bulunmak istenmesi halinde, her spor dalı için ayrı mekanlar kullanılması ve kullanılacak mekanların ilgili federasyonca tespit edilen ölçülerde olması zorunludur.

Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin nitelikleri

Madde 9 – Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin aşağıda belirtilen niteliklerden;

Kullanım alanı 8 m2′den az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

Kullanım alanı 15 m2′den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması,

Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

Tesis zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması;

Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri manialar bulunmaması,

Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma grubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması zorunludur.

Yeterlilik belgesi

Madde 10 – Gerçek veya tüzel kişiler, spor tesisi açmak için faaliyette bulunacakları spor dalı veya dalları için ilgili spor dalı federasyonundan yeterlilik belgesi almak zorundadırlar.

Açılış izninin verilmesi

Madde 11 – Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen belgeleri İl Başkanlığına vermelerinden sonra tesisin hizmete açılması için komisyonca yerinde tetkik edilerek, 8. ve 9. maddelerdeki şartları taşıyıp taşımadıklarına dair bir tutanak düzenlenir. Tesisin Yönetmelik hükümlerine uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden alınan belgeler en az 4 dosya olarak hazırlanır. Yeterlilik belgesi düzenlendikten sonra ilk başkanlığının onayına sunulur. Açılacak tesisin özelliği ve ilin gelişmişlik düzeyi göz önüne alınarak; Genel Müdürlükçe tespit edilecek tescil ücreti tesis sahibinden tahsil edilir. Tahsil edilen tescil ücretinin %50′si Federasyonlar Fonu Hesabına, %50′si de İl Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Birden fazla spor dalında faaliyette bulunmak için başvuran ve gerekli şartları yerine getirenler faaliyette bulunacağı her spor dalı için ilgili federasyonlardan ayrı ayrı yeterlilik belgesi alır ve her spor dalı için ayrı ücret öderler.

Dosyalardan biri İl Emniyet Müdürlüğüne, biri Gençlik ve Spor İl Başkanlığına, biri ilgili federasyona, birden fazla spor yapılan tesislerde ilgili federasyonlara, biri de tesiste kalacak şekilde dağıtımı yapılır. İlçelerde açılacak tesislerde ilgili dosyalardan biri İlçe Müdürlüğünde kalacak şekilde en az 5 nüsha olarak düzenlenir.

Açılış izni verecek komisyonun tespiti

Madde 12 – İl, ilçe, bucak, belde veya köylerde açılacak özel tesislerin açılış izni için İl Müdürünün teklifi ve İl Başkanlığının onayı ile en az beş kişilik komisyon kurulur. Bu komisyona İl Müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürü başkanlık eder. Komisyonun diğer üyeleri arasında spor şube müdürü, tesisler şube müdürü, ildeki ilgili spor dalı federasyonu temsilcisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden bir kişinin bulunması zorunludur.

Tesislerin vizesi

Madde 13 – Açılış izni alan özel beden eğitimi ve spor tesisleri Gençlik ve Spor İl Başkanlıklarınca açılış izin tarihi esas alınarak her yıl için faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu bakımından kontrol edilir ve uygun olanlar yıllık olarak vize edilir.

Denetim

Madde 14 – Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin, spor dalının ilgili federasyonlarınca öngörülen ölçü ve esaslarına uygun olup olmadığı bu Yönetmelikte aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları, genel ahlak kurallarına, ilgili spor dalının amacına ve kurallarına uygun faaliyet yapıp yapmadıkları konusunda ilgili federasyon başkanlıkları, Gençlik ve Spor İl Başkanlıkları ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince her zaman denetlenebilir.

Tesisin faaliyete başlaması

Madde 15 – Bütün belgelerin tamamlanması ve açılış izni vermesinden sonra ilgisine göre özel beden eğitimi ve spor tesisi çalışma izni belgesi Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca düzenlenir ve işleticiye verilir. Bu belgenin verilmesinden sonra tesis faaliyete başlamış sayılır.

Tesis kayıt defteri

Madde 16 – Tesis sahibi ve tesiste spor yapacak kişiler ile tesiste görevli olanların isimleri, kimlik bilgileri, ikametgahları, adresleri ve fotoğraflarının yer aldığı tesis kayıt defteri tutulur. Tesiste çalışmak için gelen her kişiye İl Müdürlüklerince hazırlanıp tasdik edilmiş kimlik kartı düzenlenir.

Tesisin amaç dışında kullanılması

Madde 17 – Tesis, açılış izninde belirtilen spor dalları ve amacının dışında hiçbir şekilde kullanılamaz. Tesis açılış izninde belirtilen spor dalları ve amacı dışında kullanıldığı takdirde 26. madde hükümleri uygulanır.

Tesisin açık bulunma saatleri

Madde 18 – Tesisin hangi günlerde, günün hangi saatlerinde açık bulunacağı ve hangi saatlerde sportif amaçlı çalışma yapılacağı spor dallarının özelliği, il spor dalı temsilcisinin teklifi dikkate alınarak İl Başkanlığınca belirlenip tesis sahiplerine bildirilir.

Lisans çıkarma zorunluluğu ve uygulanacak yaş sınırı

Madde 19 – Tesislerde giriş ve çalışmalara katılmak için her spor dalında belirlenen lisans çıkarma yaşı esas alınacak ve tesislerden yararlanacaklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden lisans çıkarmak zorundadır.

Tesislerden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yararlanması

Madde 20 – Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, grup müsabakaları, turnuvalar, kurslar gibi sportif faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde özel spor tesislerinin kullanma yetkisine sahiptir. İl ve ilçe müdürlükleri en az 15 gün önce tesis sahibine faaliyetin hangi dalında olduğunu faaliyet süresini bildirmekle yükümlüdür. Bu kullanım dönemlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ısıtma, aydınlatma, su, temizlik gibi tesisin zaruri giderlerini ödemekle yükümlüdür.

İzin

Madde 21 – Özel beden eğitimi ve spor tesislerinde ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenecek yarışmalarda ilgili spor dalı federasyonundan, il seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Başkanlıklarından izin alınması zorunludur.

Öğretici çalıştırma zorunluluğu

Madde 22 – İşletici, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce verilen tasdikli antrenör belgesi, henüz antrenör yetiştirilmeyen branşlarda da monitör belgesi bulunan çalıştırıcı tutmak zorundadır.

Antrenör belgesi bulunan çalıştırıcılar aynı il veya ilçelerinde ikiden fazla tesisle sözleşme yapamazlar. Ayrıca başka illerde çalışamazlar. Sözleşme yapan antrenör çalışma saatleri içerisinde; hastalık, tabii afetler gibi özel durumlar dışında tesiste bulunmak zorundadırlar. Yapılan sözleşmeler 1 yıllık olarak yapılır ve her yıl sonunda yenilenir. Antrenörlerin belgesi salonda herkesin görebileceği yere asılır.

Tesislerde uygulanacak ücret tarifeleri, tesiste çalışanların sosyal hakları

Madde 23 – İl Müdürlüğünce onaylanarak tasdik edilmiş olan spor tesislerinde uygulanacak ücret tarifeleri tesisin görülebilecek bir yerine asılır.

Tesiste çalışanların her türlü ücret, vergi ve sigorta primlerinin tamamının ödenmesi tesis sahibinin sorumluluğundadır.

Sağlık

Madde 24 – Tesiste çalışmalar devam ettiği sürece meydana gelecek sakatlıklara ilk yardım için gereken ilaç ve malzemeler eksiksiz olarak ilk yardım dolabında bulundurulur ve tesiste çalışanların görebileceği bir yere asılır. Çalışmalara katılan kişilerin spor çalışmalarına kabullerinden önce spor branşının özelliğine göre federasyonlarınca zorunlu öngörülen dallarda bir doktor muayenesinden geçmiş olmalarını belgelemeleri gerekir. Bununla ilgili her kişi için birer sağlık dosyası düzenlenir. En az 3′er aylık aralıklarla tesiste spor çalışması yapanların sağlık muayeneleri yaptırmaları istenir.

Özel tesisler bir sağlık kuruluşuyla bağlantılı çalışır ve bu kuruma ait bilgiler görülecek yerlere asılır.

Tesislerden yararlanacaklardan istenecek belgeler

Madde 25 – Tesislerden yararlanmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı müracaat formu,

Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

Reşit olmayanlar için veli veya vasisinin yazılı izin belgesi,

Sağlık raporu (tek doktordan yeterli olacaktır),

4 adet fotoğraf,

Spor yapacak kişiden İl Müdürlüğünden alınmış sporcu lisans belgesi.

Çalışma izni belgesinin iptali ve tesisin kapatılması

Madde 26 – Tesis, gençlik ve spor teşkilatlarınca ve emniyet teşkilatlarınca her an denetlenebilir. Bu Yönetmelik hükümlerine, ahlak ve adaba aykırı, ideolojik ve siyasi amaçlı faaliyetlerin yapıldığı tespit edildiğinde, güvenliği bozucu tutum ve davranışlar görüldüğünde çalışma izin belgesi iptal edilir.

Yapılacak denetimlerde görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde düzeltilmemesi halinde; düzenlenen denetleme raporunun İl Başkanı tarafından onaylanması üzerine tesis bir hafta süreyle geçici olarak kapatılır. İkinci denetleme sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hususlar tespit edildiğinde tesis üç aya kadar kapatılır. Bir yıl içinde iki defa geçici kapatma cezası verilen tesiste üçüncü defa yapılacak olan denetlemede geçici kapatma cezası gerektirecek hususlar tespit edildiğinde tesisin çalışma izin belgesi iptal edilir.

Bu şekilde kapatılan tesislerin işleticilerinin aynı amaçlı tesis açmalarına izin verilmez.

Tesisin devri

Madde 27 – Gençlik ve Spor İl Başkanından izin alınmadıkça tesis başka bir kişiye devredilemez. Devir alacak kişi ve kuruluşlardan bu Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerindeki belgeler istenir ve 11. maddesinde belirtilen esaslara göre ücret alınır.

Federasyonları kurulmamış spor dalları ile ilgili tesisler

Madde 28 – Federasyonları kurulmamış spor dallarında çalışma yaptırmak için açılacak tesislere, ilgili spor dalının uluslararası ölçü ve şartlarına uymaları halinde; bu yönetmelik esasları dahilinde açılış izni verilir. Bu tür tesislere açılış izni verilebilmesi için Genel Müdürlüğün görüşü alınır.

Yürürlükten kaldırma

Madde 29 – 26/8/1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmasına izin verilmiş olan tesisler yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde Yönetmeliğin 26. maddesi hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 – Spor dallarının müsabaka yönetmeliklerinde beden eğitimi ve spor tesisleri ile ilgili olarak alan ölçüleri ve özel şartları belirtilmeyen durumlarda ilgili spor dalı federasyonun belirlediği şartlar aranır. Diğer spor dallarında ise bu konuda Genel Müdürlüğün görüşü alındıktan sonra tesise açılış izni verilir.

Geçici Madde 3 – Bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra, en geç iki ay içinde bütün federasyonlar veya ilgili birimler özel beden eğitimi ve spor tesislerinin açılmasıyla ilgili olarak branşları için gerekli olan esas ve usulleri belirlemek zorundadır.

Geçici Madde 4 – Kondisyon merkezi, spor masajı salonu vb. sporlarla ilgili alanlarda özel beden eğitimi ve spor tesisi açmak isteyenler, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak illerde il müdürlüğünün teklifi il başkanının onayından sonra tesis açabilir.

Geçici Madde 5 – Futbol Federasyonu Başkanlığınca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar özel suni çim futbol tesislerine ilişkin esaslar Daire Başkanlığınca belirlenir ve belirlenen esaslar doğrultusunda yeterlilik belgesiyle açılış izni İl Müdürlüklerince verilir.

Yürürlük

Madde 30 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Bu bilgiler T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilardo Federasyonu Başkanlığı’nın “BİLARDO FEDERASYONU YÖNETMELİK VE TALİMATLAR” adlı kitapçığından alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bu kitapçığı Zeki Bilardo’dan temin edebilirsiniz.

ÖZEL BİLARDO SPOR TESİSLERİ AÇMA, İŞLETME, KURAL VE STANDARTLARI TALİMATI NELERİ İÇERMEKTEDİR?

GENEL KURALLAR:

Bilardo Spor Tesisi bir eğitim kurumu olarak, aşağıdaki kural ve standartlara, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri yönetmeliğine, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Maliye, İçişleri Bakanlıkları, İmar ve Belediye mevzuatlarına uyacaktır.

Tesiste kullanılan malzeme, araç, gereç ve hizmetler T.S.E. ve uluslararası standartlara sahip olmalıdır.

Tesis aydınlatma, ısı, havalandırma, ses gibi hijyenik şartların gereklerine, bakım ve temizlik kurallarına ve eğitim ile sporculuğun prensip, disiplin ve metotlarına kesinlikle tabidir.

SALONLA İLGİLİ KURALLAR:

Bilardo salonunda en az iki bilardo masası bulunacak. Masaların etrafında bilardo oynamaya engel olmayacak şekilde makul bir boşluk bulunacaktır.

Bilardo salonunun yüksekliği bilardo oynamaya engel olmayacak şekilde en az 2.20 m.den aşağı olmayacaktır.

Her bilardo masası için mekanik veya elektronik skorbord bulunmalıdır.

Bilardo salonunda soğuk ve sıcak içecekler, sandviç ve benzeri yiyecekler bulunan vitamin bar, çay ocağı veya cafe tarzı hizmet verilen yerler bulunabilecek ancak bu yerin alanı bilardo masalarının işgal ettikleri alandan fazla olmayacaktır.

Bilardo salonunda en az bir WC ve lavabo bulunacak, ancak salonun büyüklüğüne göre WC ve lavabo sayısı artırılacaktır.

Tesiste, bilardo oyun alanının bulunduğu bölümde ikinci bir branş yapılamaz.

Bilardo salonları amacının dışında kullanılamaz ve faaliyet gösteremez.

İŞLETME İLE İLGİLİ KURALLAR:

Tesiste sigara ve alkollü içki kullanılmaz, gürültü yapılmaz, bunlar levhalarla belirtilir. Salonun en görünür yerine bir ilan panosu konulacaktır.

Bilardo spor tesisi eğitim amaçlı olduğundan, kahvehane, oyun ve kumar atmosferinden uzak bulunacaktır. Tavla, okey, kağıt, atari ve benzeri oyunlar yasaktır.

Oturma ve seyir düzeni masa çevresi boşluğunu azaltmayacak şekilde sağlanır.

Tesiste düzenli bir bilardo eğitimi mecburidir. Bunun için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tasdikli antrenörlük, monitörlük veya öğretici belgesi bulunan bir çalıştırıcı istihdam edilir. Bir çalıştırıcı en çok üç tesiste görev alabilir ve noterden tasdikli mukavele ile çalıştırılır.

İlinde yeterli sayıda antrenör, monitör bulunmayan tesisler il temsilcisinin sorumluluğu altında ilinde bilardo lisanslı bir sporcuyu çalıştırıcı olarak gösterebilirler. Ancak bu tip tesisler 6 ay içinde belgeli bir çalıştırıcı istihdam etmek zorundadır.

Bilardo tesisinde yapılacak olan özel turnuva katılımcıları hepsi aynı ilden ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden; başka illerden katılım varsa İl Müdürlüğü aracılığı ile Bilardo Federasyonundan izin alınması zorunludur.

İşletme çalışanlarını içeren raporlar dörder aylık bölümü kapsar ve Ocak, Mayıs, Eylül başları başında çalıştırıcı ve işletmeci tarafından imzalanmış olarak Bilardo İl Temsilciliğine veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verilir.

DENETİM VE CEZA:

Tesis, işletme ve çalışmalar Federasyon kurallarına tamamen uygun olmalıdır. Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi ve İl Müdürlüğü, tesisi her an denetleyebilirler. Denetimler bir tutanağa bağlanır. Kurallara aykırılıklar görülürse bunların derhal veya belli bir süre içinde giderilmesi tutanakta belirtilir. Açma İzin Belgesi ve son denetim raporu ilan panosuna asılır.

Denetim raporuna uymayan tesislerin çalışma izinleri geçici veya kesin olarak iptal edilir. Durum ilgililere bildirilir (Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği Kurallarına uyulur).

Bu bilgiler T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilardo Federasyonu Başkanlığı’nın “BİLARDO FEDERASYONU YÖNETMELİK VE TALİMATLAR” adlı kitapçığından alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bu kitapçığı Zeki Bilardo’dan temin edebilirsiniz.

Oyun Kuralları Hakkında


KARAMBOL, ÜÇ BANT, AMERİKAN VE SNOOKER BİLARDOLARI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK,
OYUN KURALLARINI ÖĞRENMEK, TUTUŞ TEKNİKLERİNDEN OYUN TAKTİKLERİNE KADAR HER NEVİ
BİLGİ EDİNMEK İÇİN HANGİ KAYNAĞA BAŞVURABİLİRİM?

Sayın H. Avni Köksal Hoca’nın yazdığı “Tüm Yönleriyle Modern Bilardo Eğitimi” adlı kitabı yeni başlayanlardan ustalara kadar tüm bilardo severlerin kullanabileceği bir kaynaktır. Bu kitabı Zeki Bilardo satış bürosundan (0 212 660 22 60) temin edebilirsiniz. Ayrıca, karambol ve üç bant temel bilgileri için sitemizdeki Milli Sporcu Tayfun Taşdemir’in hazırladığı Bilardo Eğitim Köşesinden yararlanabilirsiniz.